جشن شادمانی زمين و آفتاب « نوروز » / روز های ویژه

جشن شادمانی زمين و آفتاب

« نوروز »

  نوروز جشن باستانی، جشن طبعیت، روز   شادمانی زمین و آفتاب، جشن شگفتن ها  و جشنی که شما را از زیر سقف ها بیرون جسته در دامان مزرعه ها، دشتها، صحرا ها، کوچه و بازارها، کشتزارها و باغها  رهنمون میگردد،جشنی که ایامش با باد و باران آراسته است شاخه ها را شسته و سبب شده تا دشت و دمن از خشکی به طراوت برود، و درختان  به جوانه وشکوفه زدن بپردازند، سبزه ها سبز و فضا پر از اکسیجن وعطردل انگیزشود و بلبلان به باغ ها هجوم آورند و با نغمه های دلنشین شان، انسان را به شور آورد و چشمان ما از این زیبایی ها و قلب ما از این همه محبت طبیعت اجین شده و خویشاوندی دیرینه را با زمان تجدید میکند و از اینجاست که مادر وطن آغوشش را باز میدارد و بار دیگر فرزندان مرز وبوم را شادی و فرح بخشی می بخشد و لباس  سبز را به فرزندانش بخاطر حیات دوباره ارمغان میدهد . Continue reading

تاریخچه مختصرهشت مارچ ( روز زن )

سراج الدین اديب
 از اواسط قرن هجدهم به دلیل تغییرات عظیم در تکنالوژی    اقتصاد و سیاست چهره جهان در گذر تغییر قرار می گیرد، شهر ها باتوده های عظیمی از مردم شکل می گیرد، کارخانه ها یکی دیگری توسعه یافته و خیل عظیمی از کارگران را در خود جای میدهد. در کارخانه هاهیچ قانونی حاکم نیست و این صاحبان کارخانه ها بودند که قانون را برای کارگران تعیین میکنند، دروازه های بازار کار رو به زنها کشوده میشود، آنها کارگران ارزانی هستند که در کارخانه های بی قانون بهتر میشود از کار آنها سود برد،جمعیت کثیری از زنان کارگر همراه با کودکان شان در بد ترین شرایط در کارخانه ها مشغول کار هستند . زنان همچنان در جامعه هویت درجه دوم داشتند.
Continue reading

لینک آرشیف سایت روشایی

 

copy-2saiav6.gif

       ( برای ورود روی هر یک ازلینک زیر کلیک کنید ) 

   اجتماعی       –    تاریخی     –  روز های ویژه      –  سیاسی     –   طب    –  علمی    –  فرهنگی      

گفتار بزرگان  –  کتب     –   رویداد ها   –  ملل و جهان    –  تقویم سالانه   –   تقویم قرن   –  منشور سایت

 ایمیل سایت    sarajadib@gmail.com

خدا حافظ رئیس جمهور کرزی/ 125

حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستانتحریر الکترال توسط : سراج ادیب

آن مرد در نزدیکی های همین خزان رفتنی است، در برگ ریزان 1393 هجری خورشیدی، مردی که حدود سیزده سال پیش از امروز، با ظاهر متفاوتی دل به دریای حکومت زد، دریای که رنگش از هرسرخی سرختر بود، در آن زمانها که کرزی از کرز قندهار بود و نه یک رئیس جمهور بیشتر می خندید، شادتر بود و

 

Continue reading